تقاضای رسیدگی به تخلفات


: 1775

تقاضای رسیدگی به تخلفات برخی کارگزاران برخط و اجرای سریع پروژه سوئیچ بیمه
 کارزار تقاضای رسیدگی به تخلفات برخی کارگزاران برخط و اجرای سریع پروژه سوئیچ بیمه
 
همکاران محترم 
 مشارکت شما در این کارزار نشانه مسئولیت پذیری و کنشگری شماست.
انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان فارس 
 
#منفعل_نباشیم
 

آدرس ارتباطی ما

 آدرس : شیراز-خیابان باغشاه-خیابان اردیبهشت غربی-مجتمع تجاری آذر-پلاک 210-طبقه 4 واحد 8

 تلفن تماس : -32319461-32319462-32317262

 ایمیل : info@anjomanfars.com